Zendings-Diaconessenhuis Bethanië

Zendings-Diaconessenhuis Bethanië is in 2019 overgedragen aan Hebron Missie.

De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland maakt sindsdien deel uit van de Diaconale Leefgemeenschap Bethanië.

Website Leefgemeenschap Bethanië